เรียน เล่น ทำแบบทดสอบ

ด้วยกันในเว็บเดียว

บทเรียนออนไลน์ที่มีหลากหลายวิชาให้ได้เรียน ทำแบบทดสอบ และยังสามารถดูผลการทำแบบทดสอบย้อนหลังได้ด้วยนะ

ลองทำเลย
student reading

บทเรียน

ใบงานมีชีวิต

สื่อเสริมการเรียนรู้

แบบทดสอบและข้อสอบ

scratch window

ทำความรู้จัก Scratch

Scratch อ่านว่า สะ-แครช "Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเขียนโค้ดแบบบล็อกคำสั่ง (Block Programming) เพื่อสร้างซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น ภาพเคลื่อนไหว นิทานที่โต้ตอบกับผู้ใช้ เกม ดนตรี และศิลปะ ผู้ใช้สามารถแสดงและแลกเปลี่ยนชิ้นงานที่สร้างได้กับผู้อื่น"

ใบงานมีชีวิต

เปลี่ยนใบงานที่น่าเบื่อให้เป็นใบงานแสนสนุกไปกับ LiveWorksheets
LiveWorksheets เป็นใบงานที่ช่วยให้นักเรียนสามารถทำการบ้านออนไลน์ ตรวจสอบคำตอบ และส่งคำตอบได้ทันที

flowchart
liveworksheets logo

อย่ารอช้า! มาเข้าห้องเรียนแล้วทำข้อสอบกันเลย